Länkar / Links

Ni får gärna använda någon av dessa 2 Banners om ni vill länka till
min hemsida, men då vill jag att ni mejlar till mig och talar om att ni gör det.

If you would like to link to my site you can use either of these 2 banners. Please send me a mail if you use this link.